Multikulturní management


Multikulturní management


 • ÚVOD DO KULTURNÍCH ODLIŠNOSTÍ V BUSINESSU:
Pojem kultura, cibulový diagram, kulturní vrstvy
Kulturní šok a akulturace, kulturní křivka, etnocentrismus axenofilie
 
 • Z ČEHO VZNIKAJÍ ROZDÍLY MEZI KULTURAMI:
Vztah k jiným lidem, vztah k času a vztah k prostředí
 
 • OBECNÉ KULTURNÍ ROZDÍLY:
 Vnímání času, vnímání osobního prostoru, osud a osobní
zodpovědnost, hierarchie, přímost, nejisté situace, důležitost fakt, úloha rozhodování, vyjadřování svých pocitů, postoj kpřerušovánídruhých, postoj ke kritickým otázkám, pochvala na veřejnosti,neverbální komunikace
 
 • VZTAHY X PRAVIDLA
 • INDIVIDUALISMUS x KOLEKTIVISMUS
 • ORIENTACE SPECIFICKÁ A DIFÚZNÍ
 • BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ VIDĚNÍ
 • ORIENTACE NA STATUS X ORIENTACE NA ÚSPĚCH
 
 • VZTAH K ČASU:
Kultura změřená na minulost, kultura zaměřená na přítomnost
Akultura zaměřená na budoucnost
 
 • VZTAH K PROSTŘEÍ:
Vnitřní orientace x vnější orientace
 
 • KULTURNÍ A ETNICKÉ ROZDÍLY
 
 • VERBÁLNÍ KOMUNIKACE V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ:
Gesta v rozdílných kulturách, Co vidíte?
 
 • TELEFONICKÁ KOMUNIKACE
včetně komunikace přes sociální média
 
 • NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE:
nízký x vysoký kontext komunikace
 
 • EURO-ATLANTICKÁ CIVILIZACE
 
 • STÁTY: NĚMECKO, POLSKO, RUSKO
 
 • RUSKO
národnostní složení a jazyky, ruská kultura
Co je na Rusech unikátního?
Rusko - komunikace, předsudky
 
 • DESATERO PRO OBCHODNOVÁNÍ S RUSKEM
 
 • POLSKO
  Co máme společné a v čem se lišíme
  Vliv náboženství na obchodování
 
 • NĚMECKO
  Individualistická kultura založená na pravidlech
  Jak vyjít s Němci?
  Německý nacionalismus a jeho vliv na obchod
 

 2. Den

 
 • ZEMĚ BRICS
 
 • VÝCHODNÍ ASIE: ČÍNA, INDIE
 
  Z čeho odlišnosti vyplívají?
  Boj mentalit
  Kultura, hodnoty a náboženství
  Jak obchodovat s Čínou a s Indií?
  Na co být opatrný při obchodním jednání?
  Verbální x neverbální komunikace
  Na co být opatrný při neformální komunikaci?
  Co ano a co nikdy ne!
  Tabu témata
 
 • DESATERO PRO OCHODOVÁNÍ S INDIÍ A ČÍNOU
 
 
 • VLIV NÁBOŽENSTVÍ NA KOMUNIKACI A JEDNÁNÍ:
Hinduismus, Buddhismus, Křesťanství
 
 • ZÁVĚR
Co nám znalost KULTURNÍCH ODLIŠNOSTÍ PŘINESE a jak ji napojit
na praxi
 
 • Konkrétní příklady z praxe při obchodování, study cases