Jak předat firmu generacím Y / Z


Jak předat firmu generacím Y / Z


  • Vyjasnění role majitele a manažera
  • Tvorba strategie a plánů
  • Rozvoj manažerských dovedností
  • Finanční management
  • Procesní a projektové řízení
  • Vedení a řízení lidí
  • Tvorba firemní kultury
  • Hodnocení a motivace zaměstnanců
  • Osobnostní rozvoj manažera