Moderní manažer 21. století


Moderní manažer 21. století


Program:
 •  Stressmanagement, timemanagement
 • Organizace porad
 • Zásady efektivního vyjednává   ní                                                           
 • Řešení konfliktních situací
 • Asertivita a manipulace
 • Emoční inteligence
 • Emoční typologie
 • Pozitivní přístup
 • Image osobnosti manažera počátku  21. Století
 • Styling – trendy v oblékání
 • Zásady efektivní prezentace
 • Základy leadershipu a týmové motivace.
 • Jak přistupovat k Change managementu
 • Nové v ozvy pro manažery 21.století
 • Technologie a manažer
 • Jak pracovat s motivací u nových a stálých zaměstnanců
 • Jak pracovat s firemní kulturou
 • Hodnocení a odměňování, KPI
 • Výkonnostní kriteria manažera