Tvorba firemní strategie a firemní kultury


Tvorba firemní strategie a firemní kultury


Obsah:
 • Identifikace strategických obchodních jednotek  - franchisy , obchod nebo obchody, které lze plánovat izolovaně,vlastní konkurenti – vnitřní konkurence
 • Vyhodnocení portfolia běžného obchodu – bostonská poradenská skupina (matice – hvězdy, otazníky, psi, krávy), GE – vícefaktorová portfoliová matice – atraktivnost trhu,konkurenční postavení
 • Analýza a vyhodnocení běžného financování obchodů
 • Identifikace nových obchodních příležitostí
 • Finanční investice – budování, udržování,potlačování a ukončování
 • Budoucí ziskový potenciál – „herní plán“
 • Strategie postavení na trhu,cílů, příležitostí a zdrojů
 • Čtyři základní úrovně – úroveň společnosti, obchodní úroveň, výrobková (produktová) úroveň, strategický plán OJ, marketingový plán výrobků (produktů)
 • Plán nových obchodů firmy – intenzivní růst – pronikání trhu, rozvoj trhu, rozvoj výrobku
 • Integrační růst – více dodavatelů – integrace vpřed, spolupráce s konkurenty – horizontální integrace
 • Diversifikační růst – jiné obchody než doposud, soustředná a nesourodá diversifikace
 • Analýza prostředí – vnějšího – makro a mikro prostředí (příležitosti – přitažlivost a pravděpodobnost úspěchu, ohrožení – závažnost a pravděpodobnost výskytu) a vnitřního (silné a slabé stránky)
 • Formulování cíle – většinou kombinace cílů, kvantifikace, hierarchie cílů (priority), reálnost cílů, sladěnost, hledisko velikost a času
 • Formulování strategie – nákladová priorita, diferenciace, ohnisko soustředění, strategická skupina firem – (Porter)
 • Formulování programu – programy na realizaci strategie
 • Realizace – styl, dovednosti, zaměstnanci, sdílené hodnoty
 • Zpětná vazba a kontrola
 • Představení firem a zkušeností manažerů se zaváděním a prohlubováním firemní kultury v jednotlivých firmách.
 • Jak pracovat s pojmem firemní kultura a firemní hodnoty na různých úrovních ve firmě.
 • Vztah firemní kultury s pojmy jako: poslání, vize, strategie, plánování.
 • Sociální odpovědnost manažerů – poslání podniku,
 • Vliv hodnotových a výkonnostních kritérií na chování manažerů.
 • Etika v řízení – institucionalizace etiky.
 • Faktory podporující etické standardy.
 • Řízená diskuse nad danými tématy.
 • Seznámení s trendy v prohlubování firemní kultury a její inovace v nadnárodních firmách a předních českých firmách.
 • Shrnutí získaných poznatků a případné návrhy jak aplikovat tyto poznatky do praktického života ve firmách