Top manažerské kulaté stoly


Top manažerské kulaté stoly


  • Hledání soustavy řízení podniku – model typu ZIPF, podnikatelské améby Baťova systému
  • Jak řídit, rozhodovat a optimalizovat?
  • Znalosti nejsou informace
  • Technologie a inovační cyklus
  • Podniková strategie v globálním světě
  • Sítě, aliance a triáda spolupráce
  • Svět v krizi a po krizi