Finanční management pro finanční manažery


Finanční management pro finanční manažery


Program:                
  • Finance a správa organizace, smluvní riziko, etické základy, směrnice a procedury
  • Systém měření výkonnosti II.
  • Interní kontroly v účetnictví
  • Cash
  • Billing/Fakturace
  • Řízení kreditního rizika a pohledávek
  • Zásoby a Finance
  • Nákup a řízení závazkových vztahů
  • Interní kontroly
  • BCP – krizové plánování kontinuity podnikání