Reference


brand

Siemens s.r.o.


Teambuilding & Workshop


V prvním týdnu měsíce září se v našem hotelu konal Teambuilding a Workshop společnosti Siemens s.r.o. Všichni účastníci se aktivně účastnili různých aktivit, které jsme pro ně připravili. V průběhu celé akce panovala výborná atmosféra a všichni zúčastnění si při plnění různých úkolů vyzkoušeli i svou fyzickou kondici. Jsme velmi potěšeni, že jsme tuto akci pro společnost Siemens s.r.o. mohli uspořádat.

brand

NESS Czech s.r.o.


Krizová komunikace


„Dobrý den Víte, rád bych Vám ještě jednou poděkoval za školení, které jste pro nás vedl ve čtvrtek a v pátek. Byť jsme se příliš nevěnovali původnímu tématu, bylo to nakonec věci ku prospěchu. Vaše otevřenost a upřímnost spojená s příklady z podnikatelské praxe nás myslím všechny dokázala nadchnout. Navíc i s odstupem týdne zjišťuji, že si toho dvoudenního povídání odnáším mnohem více, než z většiny ostatních školení (byť jsem se většině probíraných témat už někdy nějak věnoval). Martin už Vás doporučil jako vhodného školitele pro naše obchodníky obchodnímu řediteli naší divize. Díky ještě jednou a přeju hodně štěstí v podnikání i v životě.“

brand

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu


Komunikační a prezentační dovednosti


Pan doktor Buchta se svým týmem připravil pro 11 projektových manažerů seminář na téma komunikační a prezentační dovednosti. Naše požadavky na seminář mísily dvě potřeby. První požadavek se týkal obecného úvodu do problematiky, druhý vycházel z aktuálních příprav konference. Od studenta k vědci a s ní spojené prezentace projektu Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK.

brand

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.


Obchodní a manažerské vzdělávání


Vzdělávací kurz obchodních a manažerských dovedností pro společnost Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

brand

BARUM CONTINENTAL, spol. s r.o.


Vzdělávání týmu velkoobchodníků - CRM


Vzdělávací kurz společnosti BARUM CONTINENTAL, spol. s r.o. pro velkoobchodní tým.

brand

CORAX, spol. s r.o.


Obchodní a manažerské vzdělávání


Vzdělávací kurz obchodních a manažerských dovedností pro společnost CORAX, spol. s r.o.

brand

ČSAD JIHOTRANS, a.s.


Obchodní a manažerské vzdělávání


Obchodní a manažerské vzdělávání pro 150 zaměstnanců společnosti ČSAD JIHOTRANS, a.s.

brand

ELFE, s.r.o.


Kurz "Měkké dovednosti"


Kurz „Měkké dovednosti“ byl organizačně rozložen do 2 skupin po 15 zaměstnancích, každá skupina absolvovala 10 dnů školení po 8 hod., tj. celkem 80 hod. Za obě skupiny realizována výuka v rozsahu 160 hodin.

brand

KAFKA TRANSPORT, a.s.


Obchodní a manažerské vzdělávání


Obchodní a manažerské vzdělávání pro společnost KAFKA TRANSPORT, a.s.

brand

AZ–Pokorny, s.r.o.


Vzdělávání obchodníků


Vzdělávací kurz obchodníků pro společnost AZ–Pokorny, s.r.o.

brand

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o.


Softskills


Softskills pro obchodníky, techniky a účtárnu. Konzultace s jednateli společnosti LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o.

brand

Reda, a.s.


Školení měkkých dovedností - komunikace a obchodní zdatnost


Od roku 2010 naše společnost vzdělává obchodní a reklamní společnost REDA, a.s., která má cca 230 zaměstnanců. Vzdělávání je zaměřeno především na zdokonalování v měkkých dovednostech, a to zejména komunikaci a obchodních zdatnostech.

brand

Schmidt Reality, s.r.o.


Školení makléřů a vedení společnosti


Vzdělávací kurz společnosti Schmidt Reality, s.r.o. pro makléře a vedení společnosti.

brand

KALIBRA NOVA, s.r.o.


Soft skills - obchodní a manažerské dovednosti, firemní komunikace


Vzdělávání v oblasti obchodních a manažerských dovedností a firemní komunikace.

brand

ICOM transport, a.s.


Vzdělávání obchodníků, vedoucích poboček, top management, dispečink


Vzdělávací seminář pro obchodníky, vedoucí poboček, top management a dispečink společnosti ICOM transport, a.s.

brand

COMETT PLUS, spol. s r. o.


Vzdělávací semináře pro nižší, střední a TOP management


Vzdělávací semináře pro nižší, střední a TOP management společnosti COMETT PLUS, spol. s r. o.

brand

Ataxo Czech, s.r.o.


Vzdělávání obchodníků z ČR a SR, management


Vzdělávací kurz společnosti Ataxo Czech, s.r.o. pro obchodníky z ČR a SR a management.

brand

Medac, spol. s r.o.


Vzdělávání týmu obchodníků z ČR a SR


Vzdělávání týmu obchodníků z ČR a SR pro společnost Medac, spol. s r.o.

brand

SIG Czech, s.r.o.


Vzdělávání obchodníků, manažerů, kreditního oddělení, top managementu


Vzdělávací kurz společnosti SIG Czech, s.r.o. pro obchodníky, manažery, kreditní oddělení a top management.

brand

E-kom Promotion, s.r.o.


LIFE Balancing


Vzdělávací seminář celého týmu a obchodníků společnosti E-kom Promotion, s.r.o.

brand

KRONOSPAN CR, spol. s r.o.


Vzdělávání obchodníků, operátorek a zahraničního obchodního týmu


Vzdělávací semináře pro společnost KRONOSPAN CR, spol. s r.o. určené obchodníkům, operátorkám a zahraničnímu obchodnímu týmu.

brand

Danfoss s.r.o.


Vzdělávání obchodníků


Vzdělávací kurz obchodníků pro společnost Danfoss s.r.o.

brand

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.


Školení měkkých dovedností, modelové hry šité na míru organizace, vzdělávání všech skupin zaměstnanců - výroba, technici, nižší, střední a TOP management


Od roku 2009 školí naše společnost Technické sítě Brno, která má 110 zaměstnanců a velmi pokrokově se zabývá vzděláváním pracovníků. Stěžejní činností této společnosti je veřejné osvětlení města Brno a správa a údržba kolektorové sítě. Za zmínku, na tomto místě, stojí, že jsme společnost TSB, a.s. školili nejen v měkkých dovednostech, ale zejména v jejich upevňování v denní praxi. Naše činnost spočívala v modelových hrách, které byly „šité“ přímo na míru dané organizace. Na tyto hry byly navázané i teambuildingové aktivity. V uvedené společnosti jsme také byli nápomocni při zavádění hodnotících pohovorů navázaných na nově vzniklý motivační systém, který vyvrcholil tvorbou kompetencí. V období 2010-2011 jsme v této společnosti vedli také konzultace se středním a vyšším managementem společnosti na výše uvedená témata.