Reorganizace a restrukturalizace firem


Každý dlouhou dobu trvající proces a děj i firma se musí časem redesignovat, nebo postupně zanikne.

Poradenství, analýza


Správné pochopení stávajícího stavu je předpoklad ke správnému výsledku.

Před vlastní realizací změn ve firmě realizujeme vždy detailní analýzu, kterou realizují velmi zkušení profesionálové se zkušenostmi ze zahraničí i českých firem. Tato analýza je vždy zakončena písemným výstupem a následnou prezentací zadavatelům.
 

Řízení rizika ve společnosti​


Každá zodpovědná firma se snaží řídit rizika svého působení.

Při nastavování řízení rizika vycházíme z nejmodernějších metod riskmanagementu. Naši odborníci mají za sebou řadu velkých i středních realizovaných rizikových projektů.
 

Interim manažerské projekty


Realizujeme řadu projektů, kde působí naši interimmanažeři jako nositelé know how. Tyto projekty realizujeme ve spolupráci s vlastníky či zřizovateli podle dopředu dohodnutých podmínek.​

Disponujeme kontakty na více než 100 velmi úspěšných interimmanažerů po celé Evropě a za jejími hranicemi.
 

Interim Management


Moderně řízené společnosti ve vyspělém světě využívají interim management jako způsob efektivního řízení firem i procesů v nich.

Naši klienti dostanou možnost spolupracovat se špičkovými interimmanažery s velkými zkušenostmi a vysokým etickým kreditem. Green plus s.r.o. jako inetrimmanažerský provider nabízí tyto služby v několika jazycích.
 

Teambuildingy


Každý tým potřebuje kromě silného leadra také možnost trénovat týmové dovednosti a schopnosti. K tomu slouží firemní teambuildingy.

Teambuildingy realizujeme v ČR, ale i v zahraničí. Jsou to tréninky které mají různou technickou a fyzickou náročnost, která vychází z možností jednotlivců a týmů. K těmto aktivitám využíváme interní i externí prostory, velmi často rovněž náš vlastní Hotel Golf Garni a vinici s vinným sklepem v Mikulově, centru vinařství vinařské turistiky.
siemens
ness
centrum
kalibra
icom
comet